Wczytuję...

Zastosowanie Anhydrytu

Wiemy już czym anhydryt jest i jak go dzielimy, czas przyjrzeć się technologicznym możliwościom jego zastosowania.
Często pojawiają się pytania klientów, czy można przy pomocy wylewki anhydrytowej wyrównać krzywizny podłoży? Odpowiedź na to pytanie podzielimy na dwie części:

1. Anhydryt jako podkład podłogowy

W budownictwie najczęściej wykonuje się posadzki anhydrytowe w klasie CA C25F5. Przy tej klasie anhydrytu należy zaznaczyć, że anhydryt nie jest tożsamy z cienkowarstwową wylewką samopoziomującą, lecz jest jastrychem płynnym, rozlewnym, który wymaga odpowiedniego ułożenia. Ze względu na frakcję kruszywa i recepturę wykonania, z definicji jest on dedykowany do podkładów podłogowych (posadzek). Nie jest to ani wylewka wyrównująca ani tym bardziej naprawcza!

W związku z tym posadzki anhydrytowe jako warstwę technologiczną możemy zastosować przynajmniej na 4 sposoby:
Rys. 1 Jako posadzkę grzewczą wykonaną na warstwie izolacji termicznej/akustycznej
Rys. 2 Jako posadzkę na warstwie izolacji termicznej/akustycznej bez ogrzewania podłogowego
Rys. 3 Jako posadzkę bez ogrzewania podłogowego na warstwie rozdzielczej np. z folii
Rys. 4 Jako posadzkę bez ogrzewania podłogowego zespoloną z istniejącym podłożem

Jak przypatrzymy się uważnie poniższym grafikom, z pewnością zauważymy, że we wszystkich wymienionych przypadkach zmienia się minimalna grubość posadzki anhydrytowej.


2. Anhydryt jako wylewka wyrównująca.

Przy dzisiejszej technice i odpowiedniej recepturze można z anhydrytu wykonać mieszankę o charakterze wyrównującym o grubości minimalnej 1 cm, ale ze względu na sposób produkcji i minima logistyczne, stosuje się to tylko w inwestycjach wielkometrażowych.