Wczytuję...

Anhydryt i jego rodzaje

I. Czym jest anhydryt?

Z chemicznego puntu widzenia, anhydryt jest jedną z ważniejszych soli, która występuje w naturze w dwóch postaciach: bezwodnej – anhydrytu (CaSO4) i uwodnionej – gipsu (CaSO4 2H2O). Słowo anhydryt wywodzi się z języka greckiego i znaczy bezwodny (an –bez i hydros – woda).

Wikipedia podaje, że w przyrodzie pod pojęciem anhydryt kryje się zarówno skała osadowa jak i minerał z grupy siarczanów. Anhydryt (skała) występuje powszechnie w złożach gipsowo-solnych pochodzenia morskiego lub jeziornego, często w postaci oddzielnych złóż, niekiedy o znacznej miąższości. Natomiast anhydryt jako minerał występuje przede wszystkim w postaci monomineralnych skał i uzyskiwany jest w formie kopaliny.

Anhydryt jako minerał

Anhydryt jako skała

Obok anhydrytu naturalnego, w przemyśle stosowany jest również anhydryt powstały z wyprażenia gipsu dwuwodnego naturalnego lub pochodzącego z procesów przemysłowych. W zależności od temperatury prażenia otrzymujemy różne bezwodne fazy anhydrytu, charakteryzujące się odmiennymi właściwościami.

W budownictwie pod pojęciem anhydryt rozumiemy jastrych anhydrytowy, czyli gotową mieszankę, składającą się z komponentu i kruszywa, która jest przeznaczona do maszynowego lub ręcznego wykonywania posadzek.

Dzięki swoim właściwościom anhydryt stanowi bardzo dobre podłoże pod wszelkiego rodzaju okładziny. Z tego względu dedykowany jest na posadzkę pod wszystkie materiały podłogowe:

  • Wykładziny elastyczne i tekstylne
  • Panele i deski
  • Parkiet lub kostka drewniana
  • Żywice
  • Ceramika i gresy, zwłaszcza o dużych formatach
  • Kamień

II. Rodzaje anhydrytu

Sposób nazewnictwa oraz klasyfikacji wielu materiałów budowlanych regulują odpowiednie normy. Nie inaczej jest w przypadku anhydrytu, którego rodzaje i parametry techniczne reguluje norma PN EN13813.

Analizując w/w normę widzimy, że na określenie anhydrytu używany jest symbol CA pochodzący od dwóch pierwszych liter w łacińskiej nazwie: Calcium sulfat screed.
Obok symbolu nazwy, do klasyfikacji anhydrytu używane są jeszcze dwa podstawowe parametry:

  • wytrzymałość na ściskanie C – wyrażona w N/mm2 = 1 MPa
  • wytrzymałość na zginanie F – wyrażona w N/mm2 = 1 MPa

Rodzaje anhydrytu

Na rynku jest dziś kilku producentów oferujących komponent anhydrytowy i zbytnim uproszczeniem byłoby myślenie, że skoro określony producent lub dystrybutor określa nam wyłącznie klasę anhydrytu, deklarując wytrzymałość na ściskanie i zginanie, to już wystarczy, aby dokonać porównania dwóch ofert. Nic bardziej mylnego. Warto mieć świadomość, że oprócz wytrzymałości na zginanie i ściskanie równie ważna jest sama receptura wykonania gotowej mieszanki. To z niej wynikają wprost inne ważne parametry: przenikalność cieplna, wytrzymałość na odrywanie czy gładkość i spoistość powierzchni.

Z tego względu, po wielu latach doświadczeń wyselekcjonowaliśmy najlepszy materiał, jakim jest anhydryt firmy KNAUF i tylko na nim pracujemy.

Proszę pamiętać, aby wybierając wykonawcę sprawdzić wcześniej na jakim materiale pracuje. Kto jest dostawcą i producentem materiału i jakie zaplecze badawcze za nim stoi.
Marketing to nie wszystko!

Przykładowe rodzaje anhydrytu

CA C20 F4

CA C25 F5

CA C30 F6

CA C35 F7