Wczytuję...

Anhydryt czy beton?

Odpowiedź na pytanie w czym są lepsze posadzki anhydrytowe KNAUF niż zwykłe jastrychy betonowe zawiera się niemal we wszystkich artykułach w zakładce: Posadzki anhydrytowe.

Analiza wielu parametrów sprawia, że w przypadku kiedy mamy do czynienia z posadzkami anhydrytowymi KNAUF wykonywanymi na ogrzewaniu podłogowym, w tym rozwiązaniu posadzka jest elementem systemu ogrzewania budynku, trudno znaleźć racjonalne argumenty przeciw.

Grafiki puzzle widoczne po wejściu na stronę posadzki anhydrytowe obrazują pewną logikę w doborze energooszczędnych rozwiązań. Wykonaliśmy je celowo, aby zwrócić uwagę inwestorów, którzy decydują się na niskotemperaturowy system ogrzewania budynku, że stosując ogrzewanie podłogowe, powinni być konsekwentni w doborze elementów całej układanki, która tworzy w sposób nierozerwalny jeden system ogrzewania budynku.

Poniżej prezentujemy kilka kluczowych argumentów, które mogą pomóc w podjęciu decyzji:

a/ Wytrzymałość posadzek anhydrytowych CPA CA C25F5 na ściskanie jest niemal dwukrotnie wyższa od jastrychów cementowych. 25 MPa jaką posiada wylewka anhydrytowa, na tle 14 MPa posadzek cementowych oraz wynikający z tego parametr na odrywanie, pokazuje wyższość technologiczną oferowaną przez wylewki anhydrytowe.

b/ Przenikalność cieplna, jaką posiada posadzka anhydrytowa również niemal dwukrotnie przewyższa beton. Im wyższy parametr λ. Tym lepiej.

c/ Niska skurczliwość, przekłada się bezpośrednio na ograniczenie miejsc, w których wykonuje się dylatacje i eliminuje ryzyko pękania. To również pociąga za sobą brak konieczności zbrojenia siatkami i dodatkami w postaci włókna polipropylenowego. O skurczliwości posadzek grzewczych mówi się nie tylko w odniesieniu do samego momentu wiązania i pojawiających się wtedy naprężeń, ale również w kontekście eksploatacji. Posadzka anhydrytowa jest elementem grzejnika i wskutek nagrzania zwiększa swoją objętość. Niewątpliwą jej zaletą jest to, że w porównaniu do betonu siły działające są niewspółmiernie mniejsze.

d/ Efekt sterowalności ogrzewania podłogowego wynikający z przenikalności cieplnej i cieńszej warstwy posadzki anhydrytowej w porównaniu do betonowej jest nie do podważenia. Skoro możemy jako minimalną warstwę przykrywająca rurki grzejne zastosować grubość 35 mm na lepszym materiale, po co przysypywać rurki grzejne 5 cm warstwą.

e/ Spoziomowanie wylewki wylewki pozwalające zaoszczędzić na klejach i wylewkach wyrównujących.

f/ Brak efektu miski charakterystycznego przy schnięciu betonu, to bardzo ważna zaleta, jaką posiada wylewka anhydrytowa. Efekt miski, czyli wywijanie się posadzki betonowej w delikatną „łódkę” przy ścianach zewnętrznych i w narożnikach, skutkuje po czasie osiadaniem posadzki co uwidacznia się w postaci szczelin pomiędzy cokołami przyklejonymi do ściany a podłogą.