Wczytuję...

Przygotowanie Podłoży

Wykonanie posadzek anhydrytowych na ogrzewaniu podłogowym stanowi element prac budowlanych, ściśle powiązanych z wcześniejszymi etapami.

Końcowy efekt, w którym otrzymujemy spoziomowaną płytę grzewczą o optymalnej grubości i przenikalności cieplnej jest wynikiem wielu wcześniejszych prac. Ze swojego doświadczenia możemy wskazać najważniejsze momenty rzutujące bezpośrednio na jakość wykonania posadzki anhydrytowej:

  • dbałość o poziom podłoża już podczas wylewania przez firmę budowlaną płyty fundamentowej lub tzw. chudego betonu na parterze czy stropów na piętrze
  • uwzględnienie wysokości rozprowadzeń instalacyjnych, które mają być schowane w warstwie izolacji termicznej (styropianie)
  • dobór optymalnej grubości styropianów względem punktów referencyjnych i przekrojów instalacji, które muszą być schowane
  • zastosowanie styropianu o określonej twardości, uwzględniającej konkretną sytuację na budowie oraz efekt stabilności, który chcemy osiągnąć
  • fachowe wykonanie warstwy izolacji termicznej ze styropianów

Jeśli wszystkie prace będą tworzyły logiczną całość, wówczas możemy być spokojni, że uzyskamy oczekiwany efekt, w którym posadzka anhydrytowa będzie stanowiła wysokiej jakości podkład podłogowy oraz płytę grzewczą współtworzącą system grzewczy budynku.

Częstym błędem spotykanym na budowach jest brak konsekwencji w zmianach projektowych, które ujawniają się na etapie wykonania podłoża pod posadzki anhydrytowe. Jeśli wprowadzasz zmianę w instalacji poprzez dodanie rekuperacji czy odkurzacza centralnego, sprawdź czy ze względu na przekrój stosowanych rur oraz ich przebieg, nie będziesz potrzebował skorygować wysokości montażu okien tarasowych, wysokości otworów drzwiowych lub jak to wszystko się ma do poziomu wylanych schodów betonowych. Wszystkie instalacje za wyjątkiem ogrzewania podłogowego muszą być schowane w warstwach styropianu i nakryte styropianem, aby można było do niego przymocować rurki grzejne.