Wczytuję...

Oznaczenia styropianów

Do potrzeb budowlanych najczęściej stosuje się styropian określany symbolem EPS (z ang. Expanded PolyStyrene) pod którym się kryje polistyren ekspandowany. Istnieje jeszcze druga kategoria określana symbolem XPS odnosi się do polistyrenu ekstrudowanego, potocznie zwanego styrodurem.

Oprócz oznaczenia literowego określającego z jakim typem styropianu mamy do czynienia zaraz po symbolu pojawiają się oznaczenia liczbowe np. EPS 100 038

Dla ludzi z branży sprawą oczywistą jest, że mają do czynienia ze styropianem o twardości 100 kPa i izolacyjności termicznej λ = 0,038.

Coraz częściej na opakowaniach pojawiają się jednak oznaczenia zgodne z Normą Europejską EN 13163:2012, które dla przygodnego klienta stają się w ogóle nieczytelne. Trzeba naprawdę sporo determinacji, aby rozszyfrować jaki styropian nam dostarczono. Na poniższym przykładzie postaramy się wytłumaczyć, co oznaczają określone symbole.

Styropian Knauf Therm PRO Dach/Podłoga EPS 100 036
W tym przypadku sprawa jest prosta, ponieważ na paczce wielkimi literami jest napisane jakiego typu jest to styropian, jaka jest jego twardość i jaka izolacyjność termiczna λ.

Gorzej jeśli na budowę przyjedzie nam styropian innego producenta, wyłącznie z nalepką, na której znajdzie się tylko takie oznaczenie:
EPS –EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS.(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-TR150

EPS-EN 13163 – oznacza styropian ekspandowany którego parametry określa norma EN 13163
T- oznacza tolerancję grubości, L- oznacza tolerancje długości, W- oznacza tolerancję prostokątności
S- tolerancję prostokątności, P- tolerancję płaskości – wszystkie wymienione parametry określa się w mm.

Najistotniejszymi oznaczeniami są jednak parametry ukryte pod kolejnymi symbolami:

BS 150 – oznacza wytrzymałość na zginanie przy minimalnym obciążeniu zginającym wynoszącym 150 kPa
CS(10) 100 – oznacza wytrzymałość na ściskanie, która przy naprężeniu ściskającym równym 100kPa może doprowadzić do 10% odkształcenia – ściśnięcia.

Uwaga! Z punktu widzenia posadzek to jest parametr najważniejszy. Jeśli chcemy sprawdzić jakiej twardości (gęstości) styropian posadzkowy do nas przyjechał, a nie ma tego napisane wprost, szukajmy parametru CS – wartość podana za nawiasem wszystko nam wyjaśni.

DS.(N)2 – oznacza stabilność wymiarową, która w stałych warunkach laboratoryjnych (zmiany długości i szerokości wynosi -/+ 0,2%
DS.(70,-)1 – oznacza stabilność wymiarową badaną przy temperaturze 70 stopni C i wilgotności 1 stopnia. Względne zmiany długości, szerokości i grubości nie powinny przekraczać 13%
DLT(1)5 – oznacza odkształcenia w warunkach obciążenia na ściskanie. Cyfra 1 precyzuje warunki w jakich przeprowadzono badanie (obciążenie, temperaturę, czas trwania) a 5 mówi, że odkształcenie nie powinno przekroczyć 5%.
TR150 – oznacza wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych