Wczytuję...

Sposób przygotowania podłoża

Znamy już zasady przygotowania podłoża pod posadzki anhydrytowe. Wiemy, że powinno być szczelne i stabilne. Wydawać by się mogło, że sprawa jest prosta i w miarę ujednolicona, co do samego sposobu, jak to ma być zrobione? Praktyka pokazuje jednak, że zarówno od strony sprzętu niezbędnego do fachowego przygotowania podłoża, poprzez doświadczenie i elementarną dbałość firm wykonawczych o detale wykonawcze, wygląda to na rynku różnie.

Nie chcemy być posądzani o krytykanctwo, dlatego przedstawimy poniżej nasze sposoby przygotowywania podłoży, a każdy inwestor w łatwy sposób może sobie porównać, jak wykonują te prace inne firmy (najlepiej pojechać na budowę i zobaczyć), i odnieść to do naszych standardów. Dotyczy to nie tylko samych podłoży, ale również wykonywania wylewki anhydrytowej.

1. Układanie warstw termoizolacyjnych.

Solidne przygotowanie podłoża wymaga podzielenia termoizolacji przewidzianej pod wylewkę anhydrytową przynajmniej na dwie warstwy styropianu. Jeśli grubość termoizolacji na to pozwala, wówczas możemy wykonać trzy lub cztery warstwy układając płyty styropianowe każdej warstwy na mijankę (cegiełkę), a poszczególne warstwy względem siebie naprzemiennie (jedna warstwa wzdłuż pomieszczenia a druga w poprzek), aby kryły szczeliny między płytami eliminując w ten sposób mostki termiczne. Sprawą bezdyskusyjną jest oczywiście bardzo precyzyjne docinanie płyt, aby wchodziły na styk ze ścianami i innymi płytami tworzącymi podłoże i nie miały możliwości przesuwania się względem siebie.
Uwaga!
Najczęściej jako wierzchnią warstwę instalatorzy stosują styropian systemowy w formie maty o grubości 3 cm z zespoloną folią metalizowaną. Aby rurki grzejne jej nie podrywały należy ją przykleić do dolnych stabilnych warstw albo zamocować za pomocą długich spinek.

2. Dobór grubości warstw styropianów.

Bardzo istotna sprawa. Nie może on być przypadkowy. Tak dzielimy warstwy styropianu, aby pierwsze były dobrane do przekrojów wykonanych rozprowadzeń instalacji w celu ich optymalnego schowania, a kolejne były przykrywką. W ten sposób uzyskamy stabilną płytę do której następnie zamocujemy rurki instalacji ogrzewania podłogowego.

3. Krycie istniejących instalacji.

Często zdarza się tak, że zamontowane okna wytyczają poziom ograniczający mocno grubość termoizolacji. W takich momentach kłopotliwe staje się schowanie instalacji, aby jednocześnie uzyskać stabilne podłoże. Wówczas nie pozostaje nam nic innego jak wykonanie łatek na rozprowadzeniach instalacyjnych i wypianowanie wszelkich wypłyceń, gdzie 2 czy 3 cm styropian już nam nie wejdzie.

4. Przykład rozwiązania problemu ograniczonej wysokości warstwy termoizolacji.

Sytuacja niekiedy wydaje się beznadziejna, gdyż koncentracja instalacji w jednym miejscu bardzo ogranicza uzyskanie stabilności, a na to ma jeszcze przyjść ogrzewanie podłogowe. W takich momentach przychodzą z pomocą doświadczenie i sprzęt. Równocześnie w trakcie prac trwa kontrola poziomów, aby zachować dopuszczalną wysokość.

Widok w trakcie prac:


Widok po wykonaniu podłoża. Na tak przygotowaną płytę przyjdzie dopiero mata 3 cm z folią i ogrzewanie podłogowe.

5. Nasz sprzęt.

Powyższe efekty są możliwe do uzyskania przy użyciu maszyn do termicznego cięcia styropianu, które pozwalają na zminimalizowanie odpadu, precyzyjne docięcie kształtów i cięcie bezwiórowe.Więcej w Poradniku Inwestora udostępnianym naszym klientom w dziale INFOKlient.