Wczytuję...

Standardy Obsługi Klientów

Istotnym elementem współpracy z inwestorami prywatnymi czy instytucjonalnymi jest profesjonalizm i uczciwość, począwszy od pierwszego kontaktu, poprzez ofertowanie a na pracach wykonawczych skończywszy.

W związku z tym Firma POLITALIA prowadząca CPA wprowadziła Kodeks Dobrych Praktyk, który zawiera podstawowe zasady mające na celu zapewnić inwestorom komfort współpracy. Ma on również zwrócić Państwa uwagę na to, co należy brać pod uwagę wybierając wykonawcę posadzki anhydrytowej.

Mamy świadomość, że tak jak w wielu innych sprawach będziemy za chwilę kopiowani, dlatego treść wszystkich artykułow na naszym portalu jest chroniona prawem autorskim.

1. Ofertowanie zgodne z obowiązującymi wymogami technologicznymi i praktyką wykonawczą
2. Określenie norm spoziomowania wylewki anhydrytowej pod kątem odbioru prac
3. Stosowanie profesjonalnego sprzętu pozwalającego osiągnąć wysoki poziom prac
4. Stosowanie materiału zgodnego z deklarowaną jakością
5. Kompleksowość obsługi

Ad.1 Ofertowanie zgodne z obowiązującymi wymogami technologicznymi i praktyką wykonawczą
Każdy inwestor, który zwróci się do nas może liczyć na to, że spotka się z fachowym doradztwem i zostanie mu przedstawiona rzetelna oferta wykonawcza.

Nie zajmujemy się „czarowaniem” klientów poprzez ofertowanie wartości prac w oparciu o nierealną średnią grubość posadzki anhydrytowej wynoszącą np. 4,5cm plus ewentualne domiary. W całym przedsięwzięciu chodzi bowiem o solidnie wykonaną posadzkę.

W instrukcji firmy KNAUF, zamieszczonej w zakładce Karty Techniczne – na str. 6 pojawia się jednoznaczna informacja: „ustalając wysokość podłogi należy pamiętać, że grubość anhydrytowego jastrychu grzewczego wynosi ok. 5,5-6cm (3,5 cm powyżej rury grzewczej)”. Jeśli średnica powszechnie stosowanej rurki grzejnej wynosi 1,6cm, a jej minimalne przykrycie powinno wynosić 3,5 cm, nie zapominając o tym, że zawsze dochodzi jeszcze niwelacja krzywizn, to nie potrzeba zdolności matematycznych, aby ocenić rzetelność takich praktyk. Po przeprowadzeniu ankiet wśród naszych klientów wiemy, że najbardziej cenią sobie: rzetelność ofertowania, gwarancje dla wykonanych prac i terminowość usługi. Dają temu również wyraz w zamieszczanych opiniach.

Ad.2 Określenie norm spoziomowania wylewki anhydrytowej pod kątem odbioru prac
Podejmujemy ten temat ponieważ rocznie odbieramy zatrważająca liczbę telefonów z prośbą o pomoc lub doradztwo w naprawieniu nieprawidłowo wykonanych posadzek anhydrytowych. Na pytanie dlaczego nie zwraca się Pan/Pani do wykonawcy, otrzymujemy odpowiedź, iż boją się kolejnej usterki”.
W tym kontekście zasadne staje się pytanie: dlaczego wykonawcy milczą na temat norm spoziomowania posadzek? Co więcej, dlaczego nie tłumaczą klientom wprost, w jakim standardzie spoziomowania oferują wykonanie posadzek. Zamiast tego w umowach umieszczają bez komentarza zapis, że posadzka będzie wykonana np. zgodnie z niemiecką normą DIN 18202 – szczegóły w poniższej tabelce.
Chcąc odpowiedzieć na to pytanie spójrzmy na sprawę z dwóch różnych perspektyw:
a/ perspektywa wykonawcy
Z formalnego punktu widzenia, powołanie się na w/w normę w celu określenia tolerancji w jakiej zostanie wykonana posadzka nie jest nadużyciem. Wynika to wprost z faktu, że w zbiorze Polskich Norm nie ma normy określającej warunki techniczne odbiorów podkładów podłogowych (posadzek). Powołanie się więc na jakąkolwiek normę jest zawsze lepsze niż milczenie.
b/ perspektywa klienta
Inwestor nie znający się na budownictwie nie analizuje istniejących norm, ale zlecając wykonanie posadzek, które w fachowej nomenklaturze nazywają się podkładami podłogowymi, zakłada, że zostaną wykonane w takim standardzie, który pozwoli bez zabiegów naprawczych wykonać większość powszechnie stosowanych podłóg. Gorzej jeśli dowie się o tym fakcie dopiero wówczas, kiedy będzie chciał reklamować jakość wykonanych prac.

Dopuszczalna tolerancja nierówności powierzchni jastrychu wg normyDIN 18202

Przy rozstawie punktów pomiarowych do: Dopuszczalna tolerancja nierówności
0,1 m 2 mm
1,0 m 4 mm
4,0 m 10 mm
10,0 m 12 mm
15,0 m 15 mm

Aby do takich sytuacji nie dochodziło warto przyjrzeć się bliżej, co w kwestii poziomów dopuszcza przykładowa norma DIN 18202. Załóżmy, że mamy pokój o powierzchni 12 m2 (o wymiarach 4×3 m). Jeśli zmierzymy poziom wykonanej posadzki anhydrytowej wzdłuż dłuższej ściany, możemy mieć krzywiznę 1 cm. Czy na pewno taką posadzkę Państwo zamawialiście?

Minimalistyczne podejście do jakości oferowanych prac nas nie zadowala. Współpracując z poważnymi firmami wykonawczymi oraz inspektorami nadzoru budowlanego nie możemy sobie na to pozwolić. Nie ograniczamy się do faktu, że w zbiorze Polskich Norm nie ma normy określającej warunki techniczne odbiorów podkładów podłogowych (posadzek), ale oferujemy dużo wyższe standardy uwzględniające zapisy norm branżowych, określających bardzo dokładnie warunki jakie powinien spełniać podkład podłogowy, aby wykonać na nim okładziny podłogowe. O sposobie sprawdzania spoziomowania wykonanej posadzki inwestor dowiaduje się przed podpisaniem umowy.

Ad.3 Stosowanie profesjonalnego sprzętu
Chcąc dobrze wykonać posadzki anhydrytowe, obok doświadczenia i wiedzy praktycznej trzeba posiadać jeszcze bardzo dobry sprzęt. Rzecz jasna, że nie będziemy odkrywać tutaj wszystkich naszych kart, ale zaznaczymy, że pracujemy na reperach wysokościowych wykonanych ze stali nierdzewnej według indywidualnego projektu. Do tego dochodzi cały dodatkowy osprzęt i wysokiej klasy urządzenia pomiarowe Tylko z takim sprzętem możemy zapewnić prawidłowo spoziomowane posadzki anhydrytowe.

Ad4. Stosowanie materiału zgodnego z deklarowaną jakością
Z usługami budowlanymi, które zakupujemy wraz z materiałem jest podobnie jak z zakupem wielu innych gotowych produktów, zwłaszcza o znaczącej wartości. Porównujemy jakość, sprawdzamy różnicę z podobnymi produktami na rynku i podejmujemy decyzję.

Identycznie jest przy wyborze wykonawcy posadzek anhydrytowych. Nie przez przypadek zdecydowaliśmy o wyborze firmy Knauf, jako producenta anhydrytu, gdyż wiemy, że za produktem stoi sztab inżyniersko-laboratoryjny, wieloletnie doświadczenie, unikatowa receptura strzeżona od samego początku i odpowiedzialność gwarancyjna.

Każdy inwestor decydujący się na współpracę z nami otrzymuje wartość dodaną w postaci dobrego jakościowo produktu. Jeśli w deklaracjach otrzymanych od firmy KNAUF są podane określone parametry, nie wymaga to dodatkowych komentarzy.

Z wiadomych względów większość inwestorów indywidualnych nie ma możliwości weryfikacji laboratoryjnej tego, co na budowę dostarczono. Dlatego gorąco zachęcamy, aby przy wyborze wykonawcy kierować się przynajmniej sprawdzeniem jego realizacji, zasięgnięciem opinii innych inwestorów i pochodzeniem materiału na którym pracuje.
Na każdej budowie, na której wykonujemy posadzki anhydrytowe, pomimo sprawdzonego materiału wykonujemy dodatkowo badania weryfikacyjne. Opracowaliśmy również system wewnętrznej kontroli pozwalający na losowo typowane budowy i sprawdzenie analityczne jakości dostarczonego materiału.

Ad5. Kompleksowość obsługi
Z taką samą troską i dbałością obsługujemy każdego inwestora. W ramach obsługi serwisowej otrzymuje od nas wstępne pomiary spoziomowania podłoża i powierzchni, określenie punktów zerowych dla instalatorów, dobór styropianu pod kątem grubości i ilości warstw oraz ilości anhydrytu. Standardowo przekazujemy komplet dokumentacji i gwarancji!

Resztę materiałów udostępniamy w zakładce INFOKlient.